Teadustöö

  • 2020 doktoritöö "Vana-India ühiskondlik-poliitiliste tekstide käsitlusviise", Tallinna Ülikool

  • 1996 artikkel “Upanišaadide koht śruti kirjanduses” (Akadeemia 9/1996)